Pradžia » Veiklos sritys » Specialios paskirties ryšių paslaugos

Specialios paskirties ryšių paslaugos

  • teisės aktų nustatyta tvarka projektuoja, įrengia ir valdo įslaptintos informacijos perdavimo elektroninių ryšių tinklus bei įgyvendina įslaptintos informacijos apsaugą užtikrinančias priemones;
  • kartu su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija projektuoja ir įrengia Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų patalpų elektronines fizinės apsaugos sistemas ir elektroninių ryšių tinklus;
  • projektuoja, įrengia ir administruoja Vyriausybinio ryšio tinklą bei teisės aktų nustatyta tvarka teikia Vyriausybinio ryšio tinklo (VRT) paslaugas valstybės ir savivaldybių institucijoms, valstybės įstaigoms ir Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčioms įmonių ir įrenginių, kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatyme nurodytoms valstybės įmonėms pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą sąrašą;
  • projektuoja, įrengia ir administruoja Valstybės institucijų ryšių tinklą bei teikia Valstybės institucijų ryšio tinklo (VIRT) paslaugas nacionalinius saugumo interesus užtikrinančioms valstybės institucijoms, įstaigoms, įmonėms.