Pradžia » Administracinė informacija » Tarnybiniai lengvieji automobiliai

Tarnybiniai lengvieji automobiliai

Vyriausybinių ryšių centras nenaudoja tarnybinių lengvųjų automobilių, kuriuos pagal Pavyzdines tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Pavyzdinių tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“, privaloma žymėti, todėl informacija yra neteikiama.