Pradžia » Administracinė informacija » Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai

NORMINIAI DOKUMENTAI

Strateginio planavimo metodika
NuorodaŠaltinis
Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo Teisės aktų registras

VEIKLOS PLANAI

Vyriausybinių ryšių centras vadovaujasi Krašto apsaugos ministro patvirtintu Krašto apsaugos sistemos strateginiu veiklos planu:
NuorodaŠaltinis
KAS strateginis veiklos planas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

Vyriausybinių ryšių centro metiniai veiklos planai, jų projektai ir metinės veiklos ataskaitos yra neskelbiamos vadovaujantis Vyriausybinių ryšių centro prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1-9 „Dėl neskelbiamos informacijos įstaigos interneto svetainėje patvirtinimo“.