Pradžia » Paslaugos » Prašymai » Leidimo automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją ADA sistemoje ar tinkle išdavimas

Leidimo automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją ADA sistemoje ar tinkle išdavimas

Administracinės paslaugos gavimui teikiama Dokumentų, reikalingų leidimui automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją išduoti, rengimo ir leidimų automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją išdavimo taisyklių, patvirtintų Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 5V-138, 6 punkte nurodyta paraiška leidimui automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją gauti ir minėtame punkte nurodyti ADA sistemos ar tinklo apsaugą aprašantys dokumentai.

 

Veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, schema

Veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, schema Aprašymas