Pradžia » Paslaugos » Klausimai » Dažniausiai užduodami klausimai

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kam gali būti teikiamos Vyriausybinio ryšio tinklo paslaugos?

Vyriausybinio ryšio tinklo paslaugos gali būti teikiamos valstybės ir savivaldybių institucijoms, valstybės įstaigoms ir Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatyme nurodytoms valstybės įmonėms.

 

2. Kam gali būti teikiamos Valstybės institucijų ryšio tinklo paslaugos?

Valstybės institucijų ryšio tinklo paslaugos gali būti teikiamos valstybės ir savivaldybių institucijoms, valstybės įstaigoms ir Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatyme nurodytoms valstybės įmonėms.

 

3. Kodėl turi būti atliekami TEMPEST matavimai?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 41 straipsnio 3 punktu, ĮIRIS turi būti įdiegtos apsaugos priemonės, leidžiančios apsaugoti įslaptintą informaciją, žymimą slaptumo žyma „Konfidencialiai“ ar aukštesne slaptumo žyma, nuo atskleidimo pavojaus dėl elektromagnetinio spinduliavimo. Siekiant įvertinti įslaptintos informacijos atskleidimo pavojų dėl elektromagnetinio spinduliavimo, atliekami TEMPEST matavimai, kurių pagrindinis tikslas yra išmatuoti elektromagnetinės spinduliuotės lygį ir, įvertinus informacijos atskleidimo pavojaus dėl elektromagnetinio spinduliavimo riziką bei žalą, parinkti tinkamas TEMPEST apsaugos priemones.

 

4. Koks yra įrangos TEMPEST matavimų paslaugos atlikimo terminas?

Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nėra numatytas įrangos TEMPEST matavimų atlikimo terminas (toliau – Terminas). Įrangos TEMPEST matavimus reglamentuojančiuose teisės aktuose yra numatyta tik matavimų užsakymo vykdymo eiga: pateikiamas prašymas išmatuoti įrangos apsaugos nuo elektromagnetinės spinduliuotės (TEMPEST) lygį, pateikus įrangą VRC, pasirašomas materialinių vertybių perdavimo-priėmimo aktas, po kurio pasirašymo dienos pradedamas įrangos matavimas.

Terminas priklauso nuo kelių faktorių: pateiktos įrangos tipo, jos veikimo principo, nuo to, ar buvo matuoti panašaus tipo modeliai, nuo gautų užsakymų skaičiaus ir įrangos matavimo funkcijas vykdančio personalo resursų. Atsižvelgus į Lietuvos nacionalinio saugumo ir gynybos interesus, prioritetiškai vykdomi Lietuvos nacionalinį saugumą ir gynybą užtikrinančių institucijų pateiktos įrangos TEMPEST matavimai. Atsižvelgus į išvardintus Terminą veikiančius faktorius, Terminas, vadovaujantis protingumo kriterijumi, neturi trukti ilgiau nei pusę metų nuo įrangos priėmimo dienos.

 

5. Kokia leidimų automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją išdavimo paslapčių subjektų rangovams/subrangovams tvarka?

Leidimai automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją išduodami paslapčių subjektams, jų rangovams/subrangovams, turintiems įmonės patikimumo pažymėjimą. Įmonė, teisės aktų nustatyta tvarka gavusi minėtą pažymėjimą ir turinti poreikį automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. 759 patvirtintų Automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų, kuriuose saugoma, apdorojama ar kuriais perduodama įslaptinta informacija, steigimo ir įteisinimo taisyklių nustatyta tvarka įsteigia ir įteisina automatizuoto duomenų apdorojimo sistemą ar tinklą.

Kuriama ĮIRIS turi atitikti VRC direktoriaus 2010 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 2-8RN patvirtintame Automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų, kuriuose saugoma, apdorojama ar kuriais perduodama įslaptinta informacija, telekomunikacijų apsaugos reikalavimų apraše ir Informatikos ir ryšių departamento direktoriaus prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 5V-138 patvirtintame Automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų, kuriuose bus saugoma, apdorojama ar kuriais bus perduodama įslaptinta informacija, saugumo reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus.

Įrengtos ĮIRIS įteisinimui, t. y. leidimo automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją gavimui, įmonė pateikia VRC Informatikos ir ryšių departamento direktoriaus prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 5V-138 patvirtintose Dokumentų, reikalingų automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją išduoti, rengimo ir leidimų automatizuotai apdoroti įslaptintą išdavimo taisyklėse nurodytos apimties ir turinio dokumentus.

 

Paskutinį kartą informacija buvo atnaujinta 2015 m. gegužės 8 d.