Pradžia » Paslaugos » Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos

Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos

NuorodaŠaltinis
Elektroniniai valdžios vartai Elektroniniai valdžios vartai

 

Vyriausybinių ryšių centro prie Krašto apsaugos ministerijos paslaugų savitarna
NuorodaŠaltinis
Vyriausybinio ryšio tinklo abonentų sąrašas Vyriausybinių ryšių centras

Viešosios paslaugos

Vyriausybinių ryšių centras viešųjų paslaugų neteikia.

Administracinės paslaugos

1. Įrangos TEMPEST zonų atitikties sertifikatų išdavimas
2. Leidimo automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją ADA sistemoje ar tinkle išdavimas
3. Kriptografinės priemonės patvirtinimo pažymos išdavimas
4. Pažymų, dokumentų kopijų, išrašų, kuriais patvirtintas tam tikras juridinis faktas, išdavimas
5. Asmenų konsultavimas VRC prie KAM kompetencijos klausimais ar įstatymų nustatytos informacijos teikimas asmenims
6. Asmenų skundų ir pranešimų nagrinėjimas