Naujienos

2010 m. vasario 2 d.

Vyriausybinių ryšių centras, vykdydamas Lietuvos Respublikos įslaptintos nekarinės srities informacijos, užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų Lietuvos Respublikai perduotos įslaptintos nekarinės srities informacijos apsaugą nuo informatyviojo elektromagnetinio spinduliavimo (TEMPEST) bei siekdamas tobulinti valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos perdavimo, apdorojimo ir laikymo elektroninėse ryšio priemonėse apsaugos sistemą, baigė įrengti TEMPEST matavimų laboratoriją. Laboratorija skirta atlikti elektroninės įrangos TEMPEST bandymus pagal NATO ir Europos šalių standartų reikalavimus.

Informacija atnaujinta: 2012-12-13