Pradžia » Teisinė informacija » Teisinio reguliavimo stebėsena

Teisinio reguliavimo stebėsena

Vyriausybinių ryšių centras prie Krašto apsaugos ministerijos savarankiškai netvirtina teisinio reguliavimo stebėsenos plano, o informacija apie Vyriausybinių ryšių centro prie Krašto apsaugos ministerijos reguliavimo sričiai priskiriamų teisės aktų stebėseną pateikiama Krašto apsaugos ministerijos tvirtinamame teisinio reguliavimo stebėsenos plane, o jame nurodytų teisės aktų vertinimą atlieka Krašto apsaugos ministerijos paskirti asmenys, kurie rengia teisinio reguliavimo stebėsenos pažymas.

Informacija susijusi su teisinio reguliavimo stebėsena:
NuorodaŠaltinis
Krašto apsaugos ministerijos Teisinio reguliavimo stebėsena Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija