Pradžia

Apie Vyriausybinių ryšių centrą

Vyriausybinių ryšių centras

Siekiant organizuoti ir užtikrinti vyriausybinį ryšį bei jo techninę apsaugą, 1993 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 559 (Žin., 1993, Nr. 32-754) buvo įsteigtas Vyriausybinių ryšių centras prie Lietuvos Respublikos valstybės saugumo tarnybos (dabar – Vyriausybinių ryšių centras prie Krašto apsaugos ministerijos) (toliau – Vyriausybinių ryšių centras).

Vyriausybinių ryšių centras įgyvendina valstybės įslaptintos informacijos apsaugos politiką įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų, taip pat nacionalinio saugumo ir gynybos tikslams naudojamų elektroninių ryšių, jų plėtros ir saugumo srityse. Vyriausybinių ryšių centras atlieka Nacionalinės komunikacijų apsaugos tarnybos, Saugumo priežiūros tarnybos, įgaliotos institucijos įslaptintos elektroninės informacijos kriptografinės apsaugos srityje, pagal kompetenciją – Nacionalinės šifrų paskirstymo tarnybos ir Nacionalinės TEMPEST tarnybos funkcijas.

Vyriausybinių ryšių centras teikia specialios paskirties ryšių paslaugas valstybės ir savivaldybių institucijoms, valstybės įstaigoms ir Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatyme nurodytoms valstybės įmonėms. Taip pat, Vyriausybinių ryšių centras krašto apsaugos sistemos institucijose ir Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose vykdo elektroninių apsaugos sistemų projektavimo, įrengimo ir techninės priežiūros darbus.